Online prijava

Siguran i jednostavan način da odmah rezervirate svoje sudjelovanje na događaju

Ovaj web obrazac u skladu je s GDPR-om. Vaši su podaci zaštićeni!

Uplatitelj / prijaviteljSudionici

Pročitao/la sam, razumijem i u cijelosti prihvaćam OPĆE ODREDBE I UVJETE.

Uvjeti sudjelovanja i politika privatnosti

OPĆE ODREDBE


Opći uvjeti sudjelovanja pravila su koja uređuju odnose između Organizatora, Uplatitelja i Sudionika.

JUMPIT FORUM 2023: INNOVATION LEAP, skraćeno „JumpIT“ konferencijski je događaj koji se organizira u svrhu okupljanja i razmjene informacija, znanja, iskustava i dostignuća s područja informacijske i komunikacijske tehnologije, upravljanja projektima, te poslovanja generalno (u daljnjem tekstu: Događaj).

ORGANIZATOR KTC International društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem na adresi: 1161 Nador utca 53, u Budimpešti, Mađarska, EU je organizator događaja (u daljnjem tekstu: Organizator). Tvrtka je registrirana 2003. godine, u dobrom je stanju i evidentirana u EU PDV sustavu brojem: HU21571499.

UPLATITELJ je pravna osoba koja plaća kotizaciju za sudjelovanje na događaju za Sudionike.

SUDIONICI su fizičke osobe kojima je u cijelosti uplaćena kotizacije te izlagači, govornici, sponzori, medijski pokrovitelji, akreditirani predstavnici medija, novinari i drugi gosti (u daljnjem tekstu: Sudionici).

1. PRIJAVA
Prijava predstavlja pravno obvezujući kupoprodajni ugovor između Organizatora i Uplatitelja, obostrano prihvaćen i zaključen u dobroj vjeri.
Prijava na Događaj izvodi se ispunjavanjem online prijavnice na ovoj web stranici ili putem e-maila: register@jumpitforum.com.
Tijekom svake prijave na bilo koji navedeni način prijave, potrebno je unijeti sljedeće podatke:
Ime i prezime sudionika, te podatke o uplatitelju / prijavitelju za Događaj: naziv tvrtke, adresa, OIB, telefon, e-mail. Svi podaci su obavezni. Detaljnije pojašnjenje o zaštiti osobnih podataka pronađite u točki 6.

2. KOTIZACIJA:
Cijena za Događaj izražena je po osobi i obuhvaća dvodnevno sudjelovanje, uključujući ručak i piće, osvježenje i zakusku tijekom stanki za kavu te sve programske materijale. Iznos kotizacije ovisi o datumu prijave, a sukladno cijenama objavljenim na internetskoj stranici Događaja, www.jumpitforum.com.

3. RAČUN I UVJETI PLAĆANJA:
Nakon primitka prijave, Sudionik će dobiti račun na istu e-mail adresu sa koje je Organizator zaprimio prijavu. Rok plaćanja je 5 (pet) radnih dana od dana izdavanja računa. Uplaćena kotizacija osnovni je preduvjet za sudjelovanje. Prijava je konačna nakon primitka uplate. Organizator zadržava pravo odbiti prijavu ukoliko uplata ne bude primljena na vrijeme. Organizator je inozemna tvrtka, shodno tome ne obračunava hrvatski PDV. Svi računi izdaju se sa napomenom o „prijenosu porezne obaveze“ (Reverse Charge). Sve cijene su ukupne i finalne cijene kotizacija i izražene su u eurima (€). Sva plaćanja moraju se izvršiti u eurima (€).

4. AKREDITACIJA:
Vrijedi isključivo za osobu čije se ime nalazi na njoj. Zabranjeno je neovlašteno korištenje akreditacije. Ukoliko netko neovlašteno koristi akreditaciju, ona će mu biti oduzeta i osoba će biti udaljena s Događaja. Ulazak u bilo koji prostor Događaja bez autorizirane akreditacije nije moguć.

5. SUDJELOVANJE:
Organizator zadržava pravo izmjene programskog sadržaja, datuma i mjesta održavanja Događaja.
Organizator zadržava pravo otkazati događaj u slučaju nepredvidljivih okolnosti ili više sile (poput Covid19 pandemije).

Ukoliko je do otkazivanja došlo zbog nepredvidljivih okolnosti ili više sile, sudionik nema pravo na povrat uplaćenog iznosa, djelomični povrat uplaćenog iznosa ili alternativnu ponudu. Prijava sudjelovanja vrijedi za novi termin. Sudionik ove okolnosti razumije, prihvaća i neće tražiti naknadu putnih troškova ili štete od Organizatora.

U slučaju da Organizator trajno otkaže događaj, iz bilo kojih razloga (uključujući i višu silu) i pod uvjetom da događaj nije odgođen za kasniji datum, niti je spojen s drugim događajem, Sudionik će dobiti kreditni vaučer za iznos uplaćene kotizacije. Takav vaučer vrijedi do 2 (dvije) godine i može se iskoristiti za bilo koji drugi događaj koji Organizator organizira. Sudionik može besplatno prenijeti sudjelovanje na drugu osobu iz iste tvrtke, o čemu je dužan pismeno obavijestiti Organizatora.

Prijavom na Događaj, Sudionik daje eksplicitnu suglasnost da Organizator smije koristiti sadržaj, proizvode, fotografije i druge vizuale, videozapis te logotip tvrtke sudionika za promotivne svrhe Događaja i drugih konferencija, seminara i okupljanja koje Organizator organizira. Sudionik razumije i prihvaća da nema pravo zahtijevati naknadu, honorar ili bilo kakvu vrst apanaže od strane Organizatora za pojavljivanje u promotivnom videozapisu Događaja.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualno izgubljene ili oštećene stvari ili predmete u vlasništvu Sudionika.

6. OTKAZIVANJE / ZAMJENA SUDJELOVANJA:
U slučaju otkazivanja sudjelovanja iz bilo kojih razloga, Sudionik je dužan obavijestiti Organizatora u pisanom obliku prije početka događaja. Pod uvjetom da je kotizacija uplaćena, postoje dvije mogućnosti:

Otkazivanje uz zamjenu: Sudjelovanje se može prenijeti na kolegu/icu, besplatno.

Otkazivanje bez zamjene*: Uplatitelj će primiti kreditni vaučer na uplaćeni iznos, koji vrijedi za bilo koji budući događaj.

*Otkazivanje bez zamjene 10 (deset) ili manje dana prije početka događaja podliježe administrativnoj naknadi u visini od 20% vrijednosti uplaćene kotizacije. U slučaju nepojavljivanja („No Show“) Sudionika bez prethodne obavijesti, kreditni vaučer neće biti izdan. Nema povrata uplaćenog iznosa, djelomičnog povrata uplaćenog iznosa ili alternativne ponude.

7. KORIŠTENJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:
Upravitelj zbirkom osobnih podataka prikupljenih u okviru prijava na Događaj ili na neki drugi način u okviru Događaja je Organizator koji se obvezuje pažljivo pohraniti sve osobne podatke navedene u prijavnici te ih koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka u svrhu za koju su pribavljeni i neće ih proslijediti trećim osobama.

8. PRIMJENA I USKLAĐENOST GDPR:
Ovi opći uvjeti formulirani su sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Ažurirano 01.06.2023. godine.

FAQ (često postavljana pitanja)

Detalji u nastavku dole


Nakon što ste uspješno poslali svoju prijavu, potvrdit ćemo vašu registraciju i poslati vam račun putem e-maila, najkasnije u roku od 2 radna dana.

Možete, ali ipak molimo vas da ime(na) sudionika pošaljete što prije, zbog izrade akreditacija. Ime(na) sudionika trebate poslati najkasnije 5 radnih dana prije početka konferencije. Također, možete izvršiti promjene u bilo kojem trenutku, čak i na sam dan događaja. U tom slučaju akreditaciju/e izrađujemo besplatno na licu mjesta.
U slučaju prijave bez imena, u polja „ime“ i „prezime“ upišite „TBA“.

NE, jer uplaćena je kotizacija osnovni preduvjet za sudjelovanje.

Molimo vas da pažljivo pročitate gore navedene opće odredbe i uvjete prije slanja prijave.

DA, zamjena sudionika je mogućna bilo kada, čak i na dan konferencije. U tom slučaju akreditaciju izrađujemo besplatno na licu mjesta.

U načelu NE, jer je program konferencije zamišljen kao jedinstvena logička cjelina, gdje se dnevni red drugog dana nadovezuje na program prvog dana. U slučaju bolesti, nužde ili drugih nepredviđenih okolnosti zamjena je moguća.

Imate dvije opcije:

1. Pošaljite imena sudionika putem ove online prijave.

2. Pošaljite prijavu ili upit na register@jumpitforum.com i mi ćemo vam pomoći da vaše ljude prijavite i iskoristite popust za grupnu prijavu. Molimo vas da upit pošaljete na engleskom jeziku.

Pošaljite nam mail na register@jumpitforum.com ili se javite telefonom na +36 30 919 8980 (Viber i WhatsUp na istom broju).